Välkommen till Bokbackens BPH bana

Vår bana ligger utanför Halmstad, mellan Åled och Simlångsdalen. Vi är ett härligt gäng med beskrivare, testledare och figuranter som jobbar för att du och din hund ska få en bra beskrivning. Banan är inhägnad.

Anmälan gör du på länken nedan. Du kommer få ett PM på mail med mer information samt tider för dagen. Varje prov tar ca 45 minuter. Det du behöver veta innan anmälan är om du ska göra testet med eller utan skott, om din hund löper behöver du kontakta oss innan. Vill du gå mer fler hundar under samma dag ? då är jag tacksam om du mailar carinabokbacken@bokbacken.com

Datum för hösten 2024

14 September

15 September

28 September

29 September

Allmänt om BPH

Beteende – och personlighetsbeskrivning hund, BPH, är som namnet anger en beskrivning av hundars mentalitet och personlighet. Den sker på en standardiserad bana där hunden får uppleva olika situationer.

Hundens reaktioner beskrivs och ger sammantaget en uppfattning om hundens mentalitet och personlighet. Föraren, vanligen du som hundägare, går beskrivningsbanan tillsammans med hunden. Inga förkunskaper krävs och du får information längs banan av testledaren medan beskrivaren noterar hundens reaktioner.

Syftet med BPH är att bidra till ökad kunskap om hundars mentalitet. Den vänder sig till såväl uppfödare som vill få en bild av de hundar som ingår i avelsarbetet som till den enskilda hundägaren som vill lära sig mer om den egna hundens mentala egenskaper. BPH stambokförs och redovisas i SKK Avelsdata och kan användas av special- och rasklubbar för att utvärdera rasers mentala egenskaper.